پادری کلین روم

در اینجا به تمام آیتم های موجود در پادری کلین روم دسترسی دارید.
پادری بیمارستانی و بهبود نظافت اتاق های تمیز(clean room)

پادری بیمارستانی و بهبود نظافت اتاق های تمیز(clean room)

پادری بیمارستانی گونه ای از پادری های چسبنده است. وجود آن برای برای اتاق تمیز (clean room) امریست ...

ادامه