کفپوش ها

کفپوش ها
تفاوت اصلی ای که پادری آلومینیومی با پادری های عادی دارد در اشباع نشدن گل و لای است.

به این صورت که پروفیل های آلومینیومی همراه موکت مخصوص , تا سقف 85% از آلودگی ها را در انبارک های خود ذخیره میکنند.

و به علاه اینکه به راحتی قابل نظافت میباشند.

پادری های درمت بنا به نوع مصرف و کاربرد به ده گروه کلی( محصولات پایین) تقسیم میشوند.

همچنین این پادری ها از لحاظ نوع اجرا به دو گروه

پادری توکار( منتناسب برای مکان هایی که از لحاظ تاسیسات مشکل داشته و توانایی بنایی را ندارند.)
پادری روکار( مناسب مکان هایی با کف تمام شده می باشد , و رمپ های اطراف به وسیله ی پیچ و یا چسب به زمین متصل میشوند.

همچنین بسته به میزان تردد,شرکت درمت به تولید پادری دو سانتی ( مناسب برای مکان های پر تردد ) و پادری یک سانتی ( برای مکان هایی که رفت و آمد کمتری دارند) نیز مشغول است.
بازگشت به بالا