قیمت محصولات

لیست قیمت های بروز

قیمت محصولات دُرمت

شرح مدت تحویل (روز) قیمت (تومان)
محصولات دُرمت
ترمز پله
نبشی پله PVC 1 روز تماس با 09129734761
نوار سر گیر PVC 1 روز تماس با 09129734761
ترمز پله لاستیکی 1 روز تماس با 09129734761
ترمز پله سیلیسی 1 روز تماس با 09129734761
ترمز پله آلومینیومی دوکانال 1 روز تماس با 09129734761
ترمز پله آلومینیومی تک کانال 1 روز تماس با 09129734761
ترمز پله آلومینیومی آجدار 1 روز تماس با 09129734761
نبشی پله آلومینیومی LED دار کد L1 1 روز تماس با 09129734761
ترمز پله آلومینیومی LED کد L2 1 روز تماس با 09129734761
نوار ضد لغزش سمباده ای 1 روز تماس با 09129734761
پادری آلومینیومی
پادری آلومینیومی گروه 100 1 روز تماس با 09129734761
پادری آلومینیومی گروه 200 1 روز تماس با 09129734761
پادری آلومینیومی گروه 250 1 روز تماس با 09129734761
پادری آلومینیومی گروه 300 1 روز تماس با 09129734761
کف پوش آلومینیومی شیار دار گروه 350 1 روز تماس با 09129734761
پادری آلومینیومی شیار دار گروه 400 1 روز تماس با 09129734761
پادری آلومینیومی سنگین گروه 500 1 روز تماس با 09129734761
پادری موکتی گروه 600 1 روز تماس با 09129734761
پادری PVC گروه 700 1 روز تماس با 09129734761
پادری PVC و موکت گروه 750 1 روز تماس با 09129734761
پادری لاستیکی گروه 800 1 روز تماس با 09129734761
پادری چسبی – استیکی مت 1 روز تماس با 09129734761
محصولات ایمنی پارکینگ
متوقف کننده خودرو 1 روز تماس با 09129734761
محافظ ستون لاستیکی 1 روز تماس با 09129734761
اکسترود PVC نرم
تولید پروفیل های PVC 1 روز تماس با 09129734761
سایر محصولات
پروفیل LED کد L1 1 روز تماس با 09129734761
فرچه هوا بند 1 روز تماس با 09129734761